Naše služby

Projektová činnost ve výstavbě

  • zpracování kompletní projektové dokumentace pozemních staveb pro stavební povolení a provedení stavby
  • zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
  • zpracování projektové dokumentace pro dotační program Nová Zelená Úsporám
  • studie a vizualizace

Technický dozor

  • provádění technického dozoru investora včetně koordinátora
  • autorský dozor

Realitní činnost

  • zpracování znaleckých posudků soudním znalcem